Pregled i konsultacije

Najbolja prevencija u borbi protiv karijesa je redovan stomatološki pregled, a preporučuje se najmanje 2 puta godišnje.

Usta predstavljaju sredinu koja je neprekidno izložena dejstvu raznih uticaja – mehaničkih (jake sile koje se razvijaju pri žvakanju) i hemijskih (hrana, piće, mikroorganizmi).

Savremeni tempo života i način ishrane nikako ne pogoduju dobrom zdravlju zuba. Zato je redovan stomatološki pregled neophodan da bi se spriječili ili na vrijeme uočili određeni poremećaji.

Pregled i konsultacije su besplatni.