Oralna hirurgija

U domenu oralne hirurgije pružamo usluge svih hirurških zahvata u usnoj šupljini, koji se mogu izvesti u ordinaciji:

 • Vađenje zuba (jednostavno i komplikovano)
 • Operativno vađenje zaostalih i slomljenih korijena zuba
 • Hemisekcija – vađenje samo jednog korijena kod višekorijenskog zuba
 • Apikotomija – odstranjivanje vrha korijena
 • Cistektomija – hirurško uklanjanje cisti
 • Vestibuloplastika
 • Frenulektomija – presijecanje usne ili jezične resice
 • Sinus lift – podizanje dna sinusa i ugradnje umjetne kosti
 • Gingivoplastika – korekcija asimetrije gingive oko zubnih vratova
 • Ugradnja implantata
 • Nivelacija grebena
 • Hirurgija desni
 • Rekonstrukcija estetskih i funkcionalnih poremećaja usne šupljine