Dječija stomatologija

Dječji zubi trebaju brigu od samog početka!

Mliječni zubi

Pranje zuba treba uvesti u redovnu higijenu – prve mliječne zube treba prati vodom i četkicom, a poslije uvesti pastu za zube sa fluorom.

Prva posjeta stomatologu

Kako bi se izbjegao strah od stomatologa, prvi pregled mliječnih zuba treba obaviti kroz upoznavanje sa osobljem ordinacije i upoznavanje sa opremom. Na ovaj način se stiče povjerenje i bolja saradnja. Dijete koje na vrijeme posjeti stomatologa u odrasloj dobi neće imati strah od stomatologa.

Karijes

Prvi karijes koji se pojavljuje kod djece najčešće je karijes na prednjim zubima, nastao kao posljedica korištenja zaslađenih tekućina i mlijeka na flašicu (tzv. “Baby Bottle Sindrom”). Karijes na mliječnim zubima treba sanirati kako bi se spriječila zubobolja, a mliječni zubi sačuvali do izrasatanja trajnih zuba. Svaki mliječni zub je bitan i ima važnu ulogu u rastu i razvoju odnosa između gornje i donje vilice, odnosno zagriza.

Izbor pravog stomatologa

Rad sa djecom zahtijeva punu posvećenost stomatologa, ali i roditelja. Veoma je važno izabrati stomatologa s kojim će vaše dijete sarađivati. Svako dijete drugačije reaguje i prihvata određenu intervenciju, pa se prema tome prilagođava i sam način rada. Bitno je imati strpljenja i izgraditi puno povjerenje kod djeteta i kod roditelja. Zube je potrebno redovno kontrolisati svakih 3 do 6 mjeseci, jer karijes brže napreduje u dobi od 6 do 18 godina. Redovnim kontrolama karijes se otkriva u ranoj fazi.